Piekarczyk, A., & Strojny, S. (2024). SLOW THINKING, OR THE ART OF NETWORK THINKING. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I ZarzÄ…dzanie, 61(134). https://doi.org/10.34739/zn.2023.61.09