Ojdana-Kościuszko, M. (2022). THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RAIL TRANSPORT NETWORK IN POLAND. Zeszyty Naukowe UPH Seria Administracja I Zarządzanie, 58(131). https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.01