(1)
Dziwulski, J. .; Harasim, W. Obsługa Klienta Jako wartość Dodana W Organizacji usługowej Na przykładzie przedsiębiorstwa Z branży Telekomunikacyjnej. znadministracja 2019, 45, 69-76.