(1)
Krawczyk, M. . Instytucja "Iudex Suspectus" W świetle Orzecznictwa sądu najwyższego I sądów Powszechnych. znadministracja 2019, 45, 83-91.