[1]
Marzec, M. and Świrska, A. 2019. Trust and distrust as distinct concepts. A framework for the public sector. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie. 45, 118 (May 2019), 45–53.