[1]
Dziwulski, J. and Harasim, W. 2019. Obsługa klienta jako wartość dodana w organizacji usługowej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie. 45, 118 (May 2019), 69–76.