[1]
Krawczyk, M. 2019. Instytucja "Iudex suspectus" w świetle orzecznictwa sądu najwyższego i sądów powszechnych. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie. 45, 118 (May 2019), 83–91.