[1]
Jarosz, A. and Janik, K. 2023. THE HISTORY AND SPECIFICITY OF COOPERATIVE BANKS IN POLAND. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i ZarzÄ…dzanie. 59, 132 (Mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.34739/zn.2022.59.01.