[1]
Ojdana-Kościuszko, M. 2022. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RAIL TRANSPORT NETWORK IN POLAND. Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie. 58, 131 (Oct. 2022). DOI:https://doi.org/10.34739/zn.2022.58.01.