Górka, E. „Korespondencja Jerzego Giedroycia Z Zygmuntem Hauptem: Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975, opracował, wstępem I Przypisami Opatrzył Paweł Panas, Archiwum Kultury, Warszawa 2022”. Tempus, nr 1, listopad 2023, doi:10.34739/tem.2023.01.07.