[1]
E. Górka, „Korespondencja Jerzego Giedroycia z Zygmuntem Hauptem: Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Paweł Panas, Archiwum Kultury, Warszawa 2022”, Temp, nr 1, lis. 2023.