[1]
P. Pleskot, „ Kontakty duchowieństwa z ambasadą USA w Warszawie między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r”., Temp, nr 1, lis. 2023.