Orłowski, P. (2023) „IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym» (15-16 czerwca 2023 r., Dęblin)”, Tempus, (1). doi: 10.34739/tem.2023.01.09.