Górka, E. (2023) „Korespondencja Jerzego Giedroycia z Zygmuntem Hauptem: Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Paweł Panas, Archiwum Kultury, Warszawa 2022”, Tempus, (1). doi: 10.34739/tem.2023.01.07.