Pleskot, P. (2023) „ Kontakty duchowieństwa z ambasadą USA w Warszawie między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r”., Tempus, (1). doi: 10.34739/tem.2023.01.02.