Ambrochowicz-Gajownik, Anna. 2023. „Wacław Roman Wegnerowicz (1883-1950). Żołnierz, Publicysta, Dyplomata – Przyczynek Do Biografii”. Tempus, nr 1 (listopad). https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.05.