GÓRKA, Ewelina. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Zygmuntem Hauptem: Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Paweł Panas, Archiwum Kultury, Warszawa 2022. Tempus, [S. l.], n. 1, 2023. DOI: 10.34739/tem.2023.01.07. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/temp/article/view/3511. Acesso em: 13 lip. 2024.