Orłowski, P. (2023). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku. Relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym” (15-16 czerwca 2023 r., Dęblin). Tempus, (1). https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.09