Górka, E. (2023). Korespondencja Jerzego Giedroycia z Zygmuntem Hauptem: Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Paweł Panas, Archiwum Kultury, Warszawa 2022. Tempus, (1). https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.07