Wierzbicki, M. (2023). Sowietyzacja Polski i Europy ƚrodkowo-Wschodniej jako proces. Tempus, (1). https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.03