Pleskot, P. (2023). Kościół, „Solidarność” i Amerykanie. Kontakty duchowieństwa z ambasadą USA w Warszawie między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. Tempus, (1). https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.02