(1)
Górka, E. Korespondencja Jerzego Giedroycia Z Zygmuntem Hauptem: Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt. Listy 1947-1975, opracował, wstępem I Przypisami Opatrzył Paweł Panas, Archiwum Kultury, Warszawa 2022. Temp 2023.