(1)
Ambrochowicz-Gajownik, A. Wacław Roman Wegnerowicz (1883-1950). Żołnierz, Publicysta, Dyplomata – Przyczynek Do Biografii. Temp 2023.