(1)
Wierzbicki, M. Sowietyzacja Polski I Europy ƚrodkowo-Wschodniej Jako Proces. Temp 2023.