[1]
Pleskot, P. 2023. Kościół, „Solidarność” i Amerykanie. Kontakty duchowieństwa z ambasadą USA w Warszawie między sierpniem 1980 a grudniem 1981 r. Tempus. 1 (lis. 2023). DOI:https://doi.org/10.34739/tem.2023.01.02.