Osmanović Zajić, Jelena, i in. „The Significance of John Amos Comenius’ Great Ideas for the Development of Pedagogical Research”. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, t. 8, nr 8, listopad 2021, s. 195-06, https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2716.