Szymańska, K. „Alojzy Konior – an Outline of the comeniologist’s Portrait”. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, t. 6, grudzień 2019, s. 415-20, https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1504.