Fijałkowski, A. . „Komeński a Ramus I Ramizm – Czyli O Nowych Tropach Badań Komeniologicznych”. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, t. 6, grudzień 2019, s. 147-58, https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1486.