Sztobryn, Sławomir. „The Place of Comeniology in Contemporary Humanities”. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, t. 6, grudzień 2019, s. 35-42, https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1478.