[1]
U. . Tyluś, „Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii”, szk, t. 6, s. 289–303, grudz. 2019.