Hampl , L. . (2021) „Manuskrypt Jana Amosa Komeńskiego «Dedicatio ad tria regna – czyli Specjalny apel do Europejczyków, przeznaczony przede wszystkim do królestw i państw północnych»”, Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika, 8(8), s. 251–265. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2720 (Udostępniono: 29 maj 2024).