Tyluś, U. . (2019) „Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii”, Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika, 6, s. 289–303. Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1495 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).