Osmanović Zajić, Jelena, Jelena Maksimović, i Gordana Petrović. 2021. „The Significance of John Amos Comenius’ Great Ideas for the Development of Pedagogical Research”. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika 8 (8):195-206. https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2716.