Hampl , L. . (2021). Manuskrypt Jana Amosa Komeńskiego "Dedicatio ad tria regna – czyli Specjalny apel do Europejczyków, przeznaczony przede wszystkim do królestw i państw północnych". Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 8(8), 251–265. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2720