Osmanović Zajić, J. ., Maksimović, J. ., & Petrović, G. . (2021). The significance of John Amos Comenius’ great ideas for the development of pedagogical research. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 8(8), 195–206. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2716