Wąsowski, M. (2021). Wiedza i światło u Jana Amosa Komeńskiego w "Labiryncie świata i raju serca" i w twórczości Fiodora Dostojewskiego – podobieństwa i różnice. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 8(8), 185–193. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2715