Florczykiewicz, J. . (2021). Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w wybranych współczesnych interpretacjach. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 7(1), 99–105. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/2200