Szymańska, K. (2019). Alojzy Konior – an outline of the comeniologist’s portrait. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 415–420. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1504