Tyluś, U. . (2019). Egalitaryzm w oświacie jako jeden z obszarów dziedziny nauki w zakresie komeniologii. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 289–303. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1495