Fijałkowski, A. . (2019). Komeński a Ramus i ramizm – czyli o nowych tropach badań komeniologicznych. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 147–158. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1486