Florczykiewicz, J. (2019). Educational reality in Comenius’ views – the content aspect of comeniology. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 91–99. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1482