Sztobryn, S. . (2019). The place of comeniology in contemporary humanities. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne Seria Pedagogika, 6, 35–42. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/szk/article/view/1478