(1)
Florczykiewicz, J. . Pansofia Jana Amosa Komeńskiego W Wybranych współczesnych Interpretacjach. szk 2021, 7, 99-105.