(1)
Fijałkowski, A. . Komeński a Ramus I Ramizm – Czyli O Nowych Tropach Badań Komeniologicznych. szk 2019, 6, 147-158.