[1]
Hampl , L. 2021. Manuskrypt Jana Amosa Komeńskiego "Dedicatio ad tria regna – czyli Specjalny apel do Europejczyków, przeznaczony przede wszystkim do królestw i państw północnych". Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika. 8, 8 (lis. 2021), 251–265.