[1]
Osmanović Zajić, J. i in. 2021. The significance of John Amos Comenius’ great ideas for the development of pedagogical research. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika. 8, 8 (lis. 2021), 195–206.