[1]
Florczykiewicz, J. 2021. Pansofia Jana Amosa Komeńskiego w wybranych współczesnych interpretacjach. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika. 7, 1 (luty 2021), 99–105.