[1]
Szymańska, K. 2019. Alojzy Konior – an outline of the comeniologist’s portrait. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika. 6, (grudz. 2019), 415–420.