[1]
Florczykiewicz, J. 2019. Educational reality in Comenius’ views – the content aspect of comeniology. Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika. 6, (grudz. 2019), 91–99.