(1)
Florek, J. Elektroniczny Kontakt Z urzędem Administracji Publicznej. SI 2004, 4, 31-46.